Ingstrup Landsbyråd


1. Ingstrup Landsbyråd er et fælles forum for almennyttige foreninger og institutioner i Ingstrup og Omegn.


2. Ingstrup Landsbyråd har til formål at styrke sammenholdet i Ingstrup og Omegn og i samarbejde med Jammerbugt Kommune, eventuelle arbejdsgrupper og enkeltpersoner, at bevare og videreudvikle Ingstrup.


3. Ingstrup Landsbyråd administreres af det, til enhver tid, valgte land

distrikts rådsmedlem (LDRM).

LDRM´s opgave er bla. at indkalde til møder i Landsbyrådet. Dette skal ske minimum 1 gang årligt. 1. møde skal afholdes senest med udgangen af maj måned. LDRM har, sammen med de 2 valgte suppleanter, ansvaret for, at det eventuelle tildelte land distrikts tilskud, bliver brugt i overensstemmelse med de gældende regler fra Jammerbugt Kommune.

LDRM indsamler hvert år forslag til Ildsjæle prisen senest d. 1. maj.

Prisen tildeles den eller de der får simpel stemmeflertal i Ingstrup Landsbyråd. Prisen uddeles i forbindelse med ISF´s årlige sommerfest.


4. Adgang til møder i Ingstrup Landsbyråd, har de i stk. 1 nævnte foreninger og Institutioner samt relevante arbejdsgrupper og enkeltpersoner som LDRM inviterer. Stemmeret med 1 stemme pr. forening og pr. institution ved alle afstemninger, har de i stk. 1 nævnte.