Sommerfestudvalg:
Anja Rasmussen, Kenneth Dunker Jensen, Ole Rasmussen,

Anne Marie Sørensen, Jesper Dissing Sørensen, Dennis Dunker Jensen, Erling Nielsen, Tommy Lehmann, Tina Mohr Nielsen,

Sven Aksel Svenningsen, Tenna Ulrik Kjærgaard, Christian Damsgaard og Thomas Larsen


Hjemmeside
Birthe Pedersen
Mobil: 40953665
birthe-niels@ingstrup.dk


Indkøb
Niels Pedersen
Mobil: 21139375
niels.p9480@gmail.com


Kasserer
Birte Sivesgaard Nørgaard
Baunen 30, Ingstrup
9480 Løkken
Mobil: 31487411
birte@ingstrup.dk


Kontingent og medlemsadministrator
Ditte Sivesgaard Sørensen

Mobil: 22219937
ditte_sivesgaard@hotmail.com


Sponsorudvalg
Anne Marie Bak
Mobil: 28359869
post@reklamemesteren.dk


Birthe Pedersen
Mobil: 40953665
birthe-niels@ingstrup.dk


Erling Nielsen
Mobil: 61815455
erling.nielsen096@gmail.com


Jonna Jensen
Mobil: 60651690
jonpet@nordfiber.dk


Poul Larsen
Mobil: 21425068
pouldorthe@hotmail.com

ISF Bestyrelsen m.m.

Formand, ansvarlig for gymnastik, rengøring, PR, fundraising:
Anja Rasmussen,
Hesteskoen 10, 9480 Løkken,
Mobil: 40922547,
anja_andreasen@hotmail.com


Næstformand, baseball, svømning,
baneansvarlig:
Kenneth Dunker Jensen,
Præstegaardsvej 11,
Mobil: 42446079,
kennethdunker@hotmail.com


Sekretær, baseball, IT, badminton,
Ole Pilgaard Rasmussen
Hesteskoen 10, 9480 Løkken,
Mobil: 20990683,
olepilras@gmail.com


SIV-ansvarlig, damefodbold og SIV ungdom
Anne Marie Sørensen,
Enghavevej 7, 9480 Løkken,
Mobil: 21150443,
enghavevej7@pc.dk


Hjertestarter,
Jesper Dissing Sørensen
Enghavevej 7, 9480 Løkken,
enghavevej7@pc.dk


Cafeteria-ansvarlig, vedligehold,
herrefodbold,
Dennis Dunker Jensen
Hovedgaden 31, 9480 Løkken,
Mobil: 23477247,
dennisdunker@msn.com


Petanque
Erling Nielsen
Hesteskoen 12, 9480 Løkken,

Mobil: 61815455,
erling.nielsen18@skolekom.dk


1. suppleant: Christian Damsgaard
2. suppleant: Marie Pilgaard Rasmussen, Hesteskoen 10, 9480 Løkken, tlf 20766901, mariepilras@gmail.com


Pedel
Christian Damsgaard
Mobil: 25326021
cdamsgaard@hotmail.com


2022/23