Sport og Fritid

Ingstrup Sportsforening har en lang tradition for at rumme mange forskellige sportsgrene og hele tiden forny sig. Én gang om året holder sportsforeningen en idrætsuge/sportsfest hvor hele byen bakker op. Ugen starten traditionen tro med et cykelsponsorløb om søndagen, onsdag aften fællesspisning i teltet, sportsfest lørdag aften med musik og dans og alle dage er der masser af sport og aktiviteter. Ugen afsluttes søndag med konkurrencer, kage og kaffe for til sidst at slutte af ved grillerne.


Nuværende tilbud:

Petanque

Svømning

Gymnastik

Bordtennis

SIV-samarbejdet, fodbold

Kvindefodbold

Idrætsugen/sportsfesten rummer masser af aktiviteter ved hjælp af næsten 100 frivillige.