Årets ildsjæl 2023


Inger DueholmDet er med meget stor glæde, at Ingstrup udnævner Inger Dueholm til Årets ildsjæl, og det gør vi af følgende årsager:
Inger har igennem mange år været en vigtig del af succesen bag Ingstrup Efterskole
– først som lærer og skolemor, siden som viceforstander og forstander.
Her har hun på én og samme gang været med til at sikre kontinuitet og nytænkning
og har desuden været et vigtigt bindeled til det omgivende lokalsamfund.
På trods af et travlt arbejdsliv har Inger altid engageret sig i mange forskellige ting.
På det sociale område har hun tidligere været besøgsven og har ydermere gjort et stort arbejde for Kamillus Jammerbugt, som hun var med i opstarten af.
Derudover har hun også deltaget i bestyrelsesarbejde i Ingstrups forsamlingshus og folkeskole.
Ingers engagement og ønske om at gøre en forskel har også givet sig udtryk i deltagelse i lokalpolitik, hvor hun igennem en del år var aktiv for henholdsvis Konservative og Venstre.

Og så kommer vi til Inger og Ingstrup Bogby. Det var Inger, der opdagede, at der var udskrevet en konkurrence om at blive Nordjyllands Bogby. Hun var ikke sen til at få skabt opbakning fra alle Ingstrups foreninger til at forsøge at vinde den konkurrence. Der blev nedsat en gruppe, der lavede en flot ansøgning, og som alle ved, blev Ingstrup vinder af konkurrencen og kunne kalde sig Nordjyllands Bogby. Inger indledte et utrætteligt arbejde med at få søgt midler til at få skabt de bogvogne, som vi alle kender, men det var ikke helt nok, så Inger fortsatte arbejdet med at søge midler, så det endelig blev muligt at overtage den gamle brugsbygning
og ikke mindst at få den sat i stand, så den kunne bruges som ”Bogbrugs”.
Inger gør et kæmpestort arbejde med at få det daglige arbejde i Bogbrugsen til at fungere. Herunder at sortere de tusindvis af bøger, som der kommer ind.
Et af de seneste initiativer, som Inger arbejder utrætteligt med, er at forsøge at skaffe midler til at få rejst en skulptur i blomsterengen ved Ingstrups sydlige indkørsel. En skulptur hvis udtryk skal være med til at understøtte Ingstrup som Bogby.
Sidste år overtog Inger posten som Ingstrups repræsentant i Jammerbugts Kommunes landdistriktsråd, hvor hun med sin sædvanlige energi og handlekraft sørger for at afholde møder i landdistriktsrådet, formidler kontakten til kommunen og deltager i diverse møder i den anledning.
Herudover yder hun også en indsats i LAG, hvor hun er med til at uddele EU-midler.
Uanset hvad Inger er beskæftiget med eller optaget af, så er det karakteristisk for hende at være meget direkte og handlingsorienteret i sin tilgang. Derudover er hun nysgerrig, god til at se nye muligheder og altid fokuseret på, hvad der kan være godt og udviklende for Ingstrup.
Med andre ord: Der er alle gode grunde til, at Inger Dueholm skal have årets ildsjælepris 2023.


Indstillet af Anne-Marie Bak, Helge Ottov, Ole Nørgaard og Malene Krogh


Årets ildsjæle 2022

Jette Nørgård


Årets ildsjæle 2021

Ingelise Dunker


Årets ildsjæle 2020

Annalene og Leif Ebdrup


Årets ildsjæl 2019

Anja Rasmussen


Årets ildsjæl 2018

Ole Nørgård


Årets ildsjæl 2017

Erling Nielsen


Årets ildsjæl 2016

Poul Møller Larsen


Læs om tidligere ildsjæle her:-)