Årets ildsjæl 2022 - Jette Nørgård

Jette Nørgaard

Ildsjæleprisen kan uddeles til en enkeltperson eller en gruppe, som har gjort en vedholdende indsats til gavn for alle os der bor her og for byen.

Alle kan indstille personer eller grupper til prisen og det er Ingstrup Landsbyråd der beslutter, hvem der skal modtage prisen.

I år går Ildsjæleprisen til en kvinde som gennem adskillige år har arbejdet for byens ve og vel gennem et kæmpe engagement i både borgerforening og sportsforening. Hun har taget aktivt del i bestyrelsesarbejdet i flere omgange, været formand, arbejdet i mange udvalg og har altid tanke for, hvordan Ingstrup kan blive et endnu bedre sted for både unge og gamle. Senest har det været skater-ramper til de unge og præstens have der er blevet brugt energi på – foruden naturligvis den daglige indsats med at give de små en god start i skolen. Jette Nørgaard har i det hele taget ydet en kæmpe-indsats gennem rigtig mange år!

Derfor modtager hun denne symbolske ”Ildsjælefakkel” og vores allesammens kæmpe tak for sin store indsats for byen!


Årets ildsjæl 2021 - Inge Lise Dunker

Igennem rigtig mange år, har Ingerlise Dunker været en fast del af foreningslivet i Ingstrup.

Fra hun i 70´erne kom til byen og kort efter blev valgt ind i Sportsforeningens bestyrelse og til i dag, hvor hun er bestyrelsesmedlem i Ingstrup Seniorer, har hun siddet i flere af byens andre bestyrelser. Ingerlise siger sjældent nej, når der er bud efter hende. For det er ikke kun bestyrelsesarbejde hun har lavet. Hun giver meget ofte et nap med, når der er brug for praktisk arbejde. Hun var bla. med for mange år siden, da Sportsforeningen fik lavet nye omklædningsrum, hun har hjulpet mange gange til Sankt Hans fest i Præstegårdshaven, til utallige arrangementer i Forsamlingshuset, på Trivselsskolen og i Bogbrugsen. En tidligere bestyrelseskollega, har især en oplevelse hun aldrig glemmer med Ingerlise. For mange år siden, da der var flere senior fodboldhold i Sportsforeningen, var der en del sne på banen inden første kamp. Alle mand måtte ud med skovlen og rydde sne så der kunne spilles. Da de var fædige stod Ingerlise klar med lun skinkestang. For er der noget Ingerlise også har lavet, så er det mad. Det er blevet til adskillige tons igennem årene. Det der optager Ingerlise i øjeblikket er Petanque og arbejdet i Ingstrup Senior Klub. Hun gjorde bla. et kæmpearbejde i forbindelse med foreninges tur til Svenborg for et par år siden og trods en forstuvet fod var det Ingerlise der vartede hele bussen op. Ingerlise har igennem årene været et utroligt aktiv for byen og alle de foreninger hun har været en del af. Som nævnt har hun ydet en masse praktisk arbejde som er nødvendigt for at få et lokalsamfund og en forening til at køre og. Ingerlise har ofte haft mange jern i ilden så den samme bestyrelseskollega husker da også et par gange hvor der skulle ringes efter Ingerlise hvis hun ikke dukkede op. Så sagde hun blot. Åh- det har jeg fandeme glemt. Ingstrup by anerkender med denne ildsjælepris Ingerlise Dunkers store og lange arbejde for og i mange af Ingstrups foreninger. Ingstrup- en by med ildsjæle.


Årets ildsjæle2020 - Annalene og Leif

Annalene og Leif har begge ydet - og yder fremdeles - en kæmpe frivillig indsats i Ingstrup Bogby. Leif var byggeleder under hele ombygningen af Brugsen og har designet og fremstillet prototypen til både bogvogne og -bænke. Han udfører mange praktiske opgaver i og omkring Bogbrugsen, fx vedligehold af vogne og bænke, vedligehold af hus og udenomsareal , vinduesvask, snerydning osv. ligesom han har kørt utallige ture til genbrugspladsen med kasserede bøger. Annalene har været med i bestyrelsen for Ingstrup Bogby siden starten i 2014 og har ydet en kæmpe indsats i forhold til regnskab og økonomi  både i byggeperioden og senere. Hun bruger hver uge mange timer på at sortere bøger, sætte på plads, fylde bogvogne op, organisere det praktiske arbejde omkring Bogbrugsen, sørge for indkøb osv.osv. Både Annalene og Leif føler et stort ansvar for Bogbrugsen og er altid klar til at yde en indsats til glæde for brugere, kunder og gæster. Deres indsats har stor betydning for byen i forhold til at gøre Ingstrup kendt som Bogby og tiltrække besøgende. Ingstrup by anerkender med denne pris, Annalene og Leif Ebdrups store og vedvarende engagement for Ingstrup Bogby, Bogbrugsen og dermed Ingstrup.


Årets ildsjæl 2019 - Anja Rasmussen

Anja  blev for mange år siden, ansat som lærer på Ingstrup Efterskole. Efter en del år på Efterskolen tog hun og hendes mand, Ole, orlov for at drage til Grønland. Her ventede jobbet som leder af en mindre skole. Nogenlunde samtidigt blev det besluttet herhjemme at en af skolerne i Ingstrup eller V. Hjermitslev skulle lukkes. Det blev som bekendt Ingstrup der måtte lukke. Processen med at lave en friskole var på det tidspunkt sat lidt i bero, men det blev der nu lavet om på. Ingstrup Trivselsskole blev etableret og Anja blev ansat som skolens første leder. Da hun og familien kom tilbage fra Grønland, tog hun med det samme styringen og sammen med de få øvrige ansatte, lagde hun alle kræfter i, for at få skolen op at køre. Det var faktisk to jobs der skulle passes. At være skoleleder og være lærer. Anja valgte efter nogle hårde opstartsår, at sige sin stilling op for at prøve noget andet. Det var hårdt og svært at skulle sige farvel til den fantastiske skole der på få var bygget op. Men Anja kunne med stolthed forlade skolen, for meget af dagligdagen på skolen idag, afspejler stadig i høj grad de værdier som hun var en stor del af. Anja deltager aktivt i Sportsforeningen, både som instruktør og som bestyrelsesmedlem. Hun er desuden kasserer i SIV samarbejdet. Anja er god til at se nye muligheder og laver mange nye tiltag for børn og unge. Anja var også en af hovedkræfterne bag Trivselsskolens Trivsels trail. Hvert år i december måned, har Anja fundet 24 steder i Ingstrup og Omegn som skal besøges. Det er Ingstrups levende julekalender. Anja er altid klar til at give en hånd med for at støtte op om byens foreningsliv og er god til at få nye Ingstrup borgere involveret i byens aktiviteter. Ingstrup vil gerne, med Ildsjæleprisen, anerkende Anja Rasmussen, for hendes værdifulde arbejde for byen og dens foreninger. Det er med til at skabe liv og bevare Ingstrup - en by med Ildsjæle.


Årets ildsjæl 2018 - Ole Nørgård

Ole Nørgaard er og har altid været dybt engageret i Ingstrups ve og vel. Dette har bl.a. givet udslag i, at han har været aktiv i stort set alle bestyrelser i byens foreninger. Da den lokale kommuneskole blev lukket, var Ole en af de flittige hovedmænd i den gruppe, som havde til formål at få stablet en friskole på benene, og han er stadig med jævne mellemrum involveret i forskellige arrangementer på Trivselsskolen. Ole er også engageret i Sports-ugen, hvor han bl.a. har taget initiativ til den årlige vin-smagning, som har planlægger og sørger for bliver ført ud i livet. Derudover står han for fodboldkampe med hold af tidligere divisionsspillere fra Ingstrup.

I Ingstrup findes der et hold af mænd, der laver mad sammen - og hygger sig. “Madlavning for finere mænd” er opstået på foranledning af bl.a. Ole. Dette hold er med til at give sammenhold i Ingstrup og giver også aktivitet på skolen uden for normal undervisningstid. I øjeblikket er Ole Ingstrups repræsentant i Landsbyrådet, og han går til opgaven med sit sædvanlige engagement og ønske om at skabe forbedringer for byen. Dette har bl.a. resulteret i, at “Tanken” i Hovedgaden er blevet fjernet, samt at der er sket en væsentlig forskønnelse af selv samme Hovedgade bl.a. i form af træer. Derudover presser Ole til stadighed på for, at kommunen udstykker flere byggegrunde i Ingstrup. Det ligger også Ole meget på sinde, at Ingstrup udvikler sig - og at omverdenen bliver opmærksom på, hvilke muligheder, der er i byen. Derfor var Ole også særdeles aktiv i en arbejdsgruppe, der for et par år siden fik lavet en by-video samt brochurer, således at man via forskellige medier kunne gøre opmærksom på Ingstrups eksistens. Det, der lige nu fylder allermest i Oles arbejde for Ingstrup, er projekt Multihal. Det er et stort og tungt projekt, men Ole er tovholder og sørger for, at arbejdet for hallen fortsætter, og der er ingen tvivl om, at han ikke helmer, før hallen er opført. Ingstrup by anerkender med denne pris Ole Nørgaards lange og vedvarende engagement for at bevare og skabe liv i Ingstrup - en by med ildsjæle.


Årets ildsjæl 2017 - Erling Nielsen

Erling har siddet i Ingstrup Sportsforenings bestyrelse over 3 perioder ialt 17 år. Her var han både aktiv udøver, træner/leder og i 16 år formand for bestyrelsen. Den sidste periode sluttede så sent som dette forår. Foreningen gennemgik i disse perioder en kæmpe udvikling, som stadig holder ved. Her kan bl.a. nævnes ISF’s Sports-uge. Med sit altid gode humør har Erling været en kæmpe drivkraft og inspiration for alle omkring ham. Tidligere har Erling også været medlem af den daværende

Ingstrup Brugsforenings bestyrelse og Ingstrup Kirkes Menighedsråd. Selvom Erling nu er stoppet i bestyrelsen for Sportsforeningen har den og byen stadig stor glæde af ham. Han er fortsat med i sommerfestudvalget, er aktiv petanque spiller, er med i vores styregruppe af Multihallen, er ”cykelpilot” og møder gerne og ofte op når der holdes møder og aktiviteter i byen.


Årets ildsjæl 2016 - Poul Møller Larsen

Årets Ildsjæl i Ingstrup blev ved en sammenkomst i forsamlingshuset udnævnt, og valget faldt i år på Poul Møller Larsen. Han har i den tid, han har boet i Ingstrup været involveret i mange forskellige ting og har to gange siddet i Ingstrup SF’s bestyrelse, den ene gang som formand. Derudover har han været formand for borgerforeningen og som sådan været initiativtager til Open by Night i Ingstrup. Det blev også en stor succes da han fik etableret sponsorcykelløb i byen, og det har igennem årene givet et fint tilskud til Ingstrup SF. Poul Møller Larsen sidder fortsat i Sommerfestudvalget, og er den første der møder op hver aften idrætsugen, og hjælper det hele i gang.

Ydermere er han dreven udi det at finde sponsorer, og det kommer bl.a. Ingstrup Trivselsskole, Ingstrup SF og mange andre til gode. Han kommer altid, når der indkaldes til diverse møder i byen og giver gerne en hånd med i mange forskellige sammenhænge. Blandt andet kontakter han kommunen, politiet eller andre instanser, hvis der skal søges bevillinger eller tilladelser. Poul Møller Larsens interesse gælder hele byen. Han er altid positiv og tror altid på at tingene kan lade sig gøre. Han er en sand ildsjæl og har gjort en stor forskel for Ingstrup,  lyder begrundelsen for hæderen.